ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการลอจิสติกส์

ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการลอจิสติกส์ 2 โครงการมูลค่ารวม 4 พันล้านบาท: ศูนย์กลางโลจิสติกส์ที่นครพนมมีมูลค่า 1.36 พันล้านบาทและศูนย์ขนส่ง – โลจิสติกส์ที่จังหวัดเชียงราย 2.82 พันล้านบาท จังหวัดเชียงราย นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองเลขาธิการคณะกรรมการ PPP เปิดเผยว่ารัฐบาลจะลงทุนในที่ดินและสาธารณูปโภคสำหรับโครงการทั้งสองโครงการ

ในขณะที่ภาคเอกชนจะต้องรับผิดชอบในการพัฒนาอาคารซื้ออุปกรณ์ตาม รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและการจัดการภายใต้สัญญา 30 ปี นายประภัสสรกนกพรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลัง ในขณะเดียวกันคณะกรรมการยังได้ขอให้กระทรวงคมนาคมเร่งรัดโครงการ 8 โครงการภายใต้โครงการ PPP Fast Track