เพื่อออกคำสั่งใหม่ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 ของรัฐบัญญัติ

นายศุภชัยกล่าวว่าอีซียังคงขอให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติเพื่อออกคำสั่งใหม่ภายใต้ข้อบังคับข้อ 44 ของรัฐบัญญัติว่าด้วยรัฐประหารเพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวสามารถกำหนดเขตเลือกตั้งได้ก่อนที่กฎหมายใหม่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะมีผลบังคับใช้ นายศุภชัยกล่าวว่าทีม EC จะต้องดำรงตำแหน่งรองนายกฯ

นายจรุงวิจิตรภูม่อม รองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามได้เรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหภาพยุโรปและคณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (CDC) ในวันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อพิจารณาเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับการเตรียมการเลือกตั้งนายมีชัยรุชุพันธุ์ประธาน CDC กล่าวเมื่อวานนี้ Wissanu รับผิดชอบด้านกฎหมายของรัฐบาล เมื่อวานนี้มีชัยยังพยายามที่จะระงับความกังวลของพรรคการเมืองเกี่ยวกับเวลาที่เหลือไว้สำหรับเตรียมการเลือกตั้ง