สศอ.เผยดัชนีผลผลิต มี.ค.ขยายตัวร้อยละ 2.62

สศอ.ระบุดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 61 ขยายตัวร้อยละ 2.62 ขณะที่อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 76.06 สูงสุดในรอบ 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเดือนมีนาคม 2561 ว่า มีการขยายตัวร้อยละ 2.62 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยขยายตัวเป็นบวกติดต่อกันเป็นเดือนที่ 11 เป็นผลมาจากการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กำลังซื้อในประเทศก็มีทิศทางที่ดีเช่นเดียวกัน ส่งผลทำให้ไตรมาสที่ 1/2561 ดัชนีขยายตัวร้อยละ 3.93 อัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 76.06 สูงสุดในรอบ 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2556 โดยอุตสาหกรรมสำคัญที่ส่งผลบวก ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ น้ำตาลทราย น้ำมันปิโตรเลียม เม็ดพลาสติก และน้ำมันพืช

สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลบวกต่อดัชนีผลผลิตเดือนมีนาคม 2561 เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ได้แก่ รถยนต์และเครื่องยนต์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.01 จากเครื่องยนต์และรถปิคอัพเป็นหลัก ตามการเติบโตของกำลังซื้อภายในประเทศที่ดีขึ้น น้ำตาลทราย ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.59 จากการขยายพื้นที่เพาะปลูกและสภาพอากาศเอื้ออำนวยต่อการเจริญเติบโต ทำให้วัตถุดิบคืออ้อยเข้าสู่โรงงานจำนวนมาก น้ำมันปิโตรเลียม ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.98 จากการขยายตัวของเศรษฐกิจในประเทศและปริมาณรถยนต์ที่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวที่ขยายตัวสูง เม็ดพลาสติก ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.67 และน้ำมันพืช ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.92 นอกจากนี้ อุตสาหกรรมสำคัญที่ยังคงขยายตัวได้ดี ได้แก่ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.33 อุตสาหกรรมอาหาร ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 22.2 การบริโภคในประเทศขยายตัวตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการส่งออกสินค้าอาหารขยายตัวจากการฟื้นตัวที่เข้มแข็งและต่อเนื่องของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น จีน รวมถึงกลุ่มประเทศ CLMV ช่วยหนุนความต้องการสินค้าไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมผ่านห่วงโซ่อุปทานการผลิต.-สำนักข่าวไทย