ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร

ศาลแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อวิเชียรโชติซึ่งแกะสลักด้วยไม้โพธิ์มี ลักษณะคล้ายองค์พระสยามเทวาธิราชอยู่ในท่าประทับยืนบนเกี้ยวซึ่งแกะสลักอย่างประณีต จากนั้นปิดทองคำเปลวบริสุทธิ์ทับไปอีกชั้นหนึ่ง ซึ่งทุกครั้งก่อนออกเรือชาวประมงจะต้องทำพิธีสักการะบูชาพร้อมกับจุดประทัด บริเวณหน้าศาลให้ดังสนั่นเพื่อความเป็นสิริมงคลและหากเดินไปด้านหลังศาลเจ้าจะพบกับเสาหลักเมืองสมุทรสาคร

ซึ่งเป็นเสาหลักเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ในซุ้มทรงจัตุรมุขยอดปรางค์บนฐานสูงขึ้นไป มีบันไดขึ้น – ลง 3 ด้าน โดยทุกปีจะการจัดงานแห่เจ้าพ่อหลักเมืองซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่แห่เจ้าพ่อหลักเมือง ทางน้ำในช่วงวันขึ้น 11 ค่ำ เดือน 5 ตามปฏิทินจีนและเมื่อเดินออกมาทางด้านนอกยังสามารถเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพร่มรื่นหรือจะนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารริมน้ำพร้อมชมวิวสวยๆของทะเลสมุทรสาครได้แบบอิ่มท้องและอิ่มตาในคราวเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของความสุขในวันพักผ่อนที่น่าสนใจ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand