“วัชรพล”ฮึ่ม”บิ๊กขรก.”เอี่ยวโกงเงินคนจนเรื่องถึงป.ป.ช.แน่

“ประธานป.ป.ช.” ฮึ่มหากมีบิ๊กข้าราชการเอี่ยวโกงเงินคนจน เรื่องมาถึง ป.ป.ช.แน่ เมื่อวันที่ 30 มค.ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. กล่าวถึงความคืบหน้าการรวบรวมข้อมูลกรณีการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและคนไร้ที่พึ่งของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) นั้น

ว่า คณะกรรมการป.ป.ช. ได้ให้คณะทำงานไปแสวงหาข้อเท็จจริงตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางของเรื่องดังกล่าวแล้ว เพื่อให้รู้ละเอียดว่าการจัดสรรงบประมาณไปจนถึงพื้นที่นั้นมีรายละเอียดและขั้นตอนอย่างไร เจ้าหน้าที่รัฐดำเนินการครบถ้วนตามขั้นตอนหรือไม่ และหากพบว่ามีพยานหลักฐาน คณะกรรมการป.ป.ช.ก็จะพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือไม่  อย่างไรก็ตามทางป.ป.ช.ต้องทำทุกขั้นตอนให้ครบถ้วนชัดเจน ส่วนจะมีการเข้าไปสอบย้อนหลังหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน ซึ่งจะต้องพิจารณาครบถ้วน ส่วนการสอบข้าราชการระดับสูงของ พม.นั้นเป็นไปตามกฎหมาย เพราะถ้าเกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับสูงเดี๋ยวเรื่องก็มาที่ ป.ป.ช. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews