พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทย

การทำนาถือเป็นอาชีพสำคัญของเกษตรไทยตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการถ่ายทอดและอนุรักษ์ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการทำนาในอดีตเมื่อ 30-40 ปีก่อน อาจารย์เริงชัย แจ่มนิยม จึงตั้งปณิธานที่จะทำ ‘พิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยบ้านลานแหลม’ ให้คนไทยในยุคสมัยนี้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเพื่อบรรยากาศที่สมจริง จึงเตรียมการเรื่องสถานที่อีกทั้งสิ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ พ.ศ. 2532

โดยเริ่มปลูกต้นสะเดาเป็นรั้วล้อมรอบบ้าน รอจนโตเต็มที่ใน พ.ศ.2541 จึงตัดมาทำเป็นเสาเรือนพิพิธภัณฑ์ ที่ได้วางโครงสร้างให้เป็น ‘เรือนไทยเครื่องผูก’ และเปิดให้เข้าชมตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา หากเข้าไปในบริเวณพิพิธภัณฑ์จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นสำนักงาน ‘กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านลานแหลม’ ใช้เป็นที่บรรยายสรุปประวัติความเป็นมาของบ้านลานแหลม อีกส่วนเป็นพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตชาวนาไทยบ้านลานแหลม และได้จัดวางผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานจากเส้นใยผักตบชวาไว้ด้วย ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์สร้างเป็น เรือนไทยเครื่องผูกโบราณ บริเวณใต้ถุนเรือน มีการวางวัตถุสิ่งของเครื่องใช้พื้นบ้านประเภทต่างๆ ไว้เป็นกลุ่ม เช่น กลุ่มเครื่องมือทำนา กลุ่มใช้สอยในครัวเรือน กลุ่มเครื่องมือดักจับสัตว์น้ำ และเครื่องมือช่างไม้ เป็นต้น ใกล้ๆ กันทำเป็นพื้นที่สาธิตการสีข้าวเปลือก การฝัด การร่อน การกระทายเมล็ดข้าวที่สีแล้วเพื่อแยกแกลบออกจากข้าวสาร สำหรับชั้นบนยังมีวัตถุสิ่งของไม่มากนัก เท่าที่มีอยู่ได้แก่ อุปกรณ์ครัว และเชี่ยนหมาก เนื่องจากต้องการให้ผู้ที่ขึ้นไปบนเรือน สัมผัสถึงบรรยากาศของบ้านชาวนาไทยในอดีตจริงๆ จึงได้จัดแสดงเป็นครัวจำลองเอาไว้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand